Основно училиште со мал број на ученици и вработени, но со голема желба и амбиција да се достигнат најголемите висини на успехот во учењето и работата.