Основно училиште со мал број на ученици и вработени, но со голема желба и амбиција да се достигнат најголемите висини на успехот во учењето и работата.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Ул. Гоце Делчев бр. 35
1489 Миравци, Гевгелија
тел./факс: (034) 229-017
e-mail: oumiravciepiskop@yahoo.com